بازی کلوب بروژ - لایپزیش

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

کلوب بروژ

0 5

لایپزیش

23:30 1400/09/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی کلوب بروژ و لایپزیش

لیگ قهرمانان اروپا گروه A

کلوب بروژ

2
1

لایپزیش

22:30
1400/07/06

ویدیوهای بازی کلوب بروژ و لایپزیش