بازی بشیکتاش - آژاکس

لیگ قهرمانان اروپا گروه C (هفته 1)

بشیکتاش

1 2

آژاکس

21:15 1400/09/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بشیکتاش و آژاکس

لیگ قهرمانان اروپا گروه C

بشیکتاش

0
2

آژاکس

20:15
1400/07/06

اخبار بازی