بازی اشتورم گراتس - رئال‌سوسیداد

لیگ اروپا گروه B (هفته 1)

اشتورم گراتس

0 1

رئال‌سوسیداد

22:30 1400/07/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اشتورم گراتس و رئال‌سوسیداد

لیگ اروپا گروه B

اشتورم گراتس

1
1

رئال‌سوسیداد

21:15
1400/08/13