بازی فنرباغچه - آنتورپ

لیگ اروپا گروه D (هفته 1)

فنرباغچه

2 2

آنتورپ

20:15 1400/07/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی فنرباغچه و آنتورپ

لیگ اروپا گروه D

فنرباغچه

3
0

آنتورپ

23:30
1400/08/13

اخبار بازی