بازی لاتزیو - مارسی

لیگ اروپا گروه E (هفته 1)

لاتزیو

0 0

مارسی

20:15 1400/07/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی لاتزیو و مارسی

لیگ اروپا گروه E

لاتزیو

2
2

مارسی

23:30
1400/08/13
لیگ اروپا گروه H

مارسی

1
2

لاتزیو

21:25
1397/08/17
لیگ اروپا گروه H

لاتزیو

3
1

مارسی

22:30
1397/08/03

ویدیوهای بازی لاتزیو و مارسی