بازی لوکوموتیو مسکو - گالاتاسارای

لیگ اروپا گروه E (هفته 1)

لوکوموتیو مسکو

0 1

گالاتاسارای

22:30 1400/07/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی لوکوموتیو مسکو و گالاتاسارای

لیگ اروپا گروه E

لوکوموتیو مسکو

1
1

گالاتاسارای

21:15
1400/08/13
لیگ قهرمانان اروپا گروه D

گالاتاسارای

0
2

لوکوموتیو مسکو

21:25
1397/09/07
لیگ قهرمانان اروپا گروه D

لوکوموتیو مسکو

0
3

گالاتاسارای

23:30
1397/06/27