بازی گالاتاسارای - لوکوموتیو مسکو

لیگ اروپا گروه E (هفته 1)

گالاتاسارای

1 1

لوکوموتیو مسکو

21:15 1400/08/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی گالاتاسارای و لوکوموتیو مسکو

لیگ اروپا گروه E

گالاتاسارای

1
0

لوکوموتیو مسکو

22:30
1400/07/29
لیگ قهرمانان اروپا گروه D

گالاتاسارای

0
2

لوکوموتیو مسکو

21:25
1397/09/07
لیگ قهرمانان اروپا گروه D

لوکوموتیو مسکو

0
3

گالاتاسارای

23:30
1397/06/27