بازی مارسی - لاتزیو

لیگ اروپا گروه E (هفته 1)

مارسی

2 2

لاتزیو

23:30 1400/08/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مارسی و لاتزیو

لیگ اروپا گروه E

مارسی

0
0

لاتزیو

20:15
1400/07/29
لیگ اروپا گروه H

مارسی

1
2

لاتزیو

21:25
1397/08/17
لیگ اروپا گروه H

لاتزیو

3
1

مارسی

22:30
1397/08/03