بازی زسکا صوفیه - زوریا

لیگ کنفرانس اروپا گروه C (هفته 1)

زسکا صوفیه

0 1

زوریا

22:30 1400/07/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی زسکا صوفیه و زوریا

لیگ کنفرانس اروپا گروه C

زسکا صوفیه

0
2

زوریا

21:15
1400/08/13

ویدیوهای بازی زسکا صوفیه و زوریا

اخبار بازی