کد خبر : 1974284 | 30 مهر 1402 ساعت 11:58 | 9.8K بازدید | 3 دیدگاه

رد اعتراض فکری و ذوب‌آهن در استیناف

سرمربی هوادار با محرومیت تعلیقی و جریمه 60 میلیون تومانی مواجه شده است.

رد اعتراض فکری و ذوب‌آهن در استیناف

به گزارش "ورزش سه"، در آرای جدید کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران آمده است:

مشکی« در خصوص درخواست استیناف محمود فکری، سرمربی تیم هوادار نسبت به رای کمیته انضباطی که به موجب آن حکم بر محکومیت نامبرده به مدت یک جلسه از همراهی تیم خود که به مدت 6 ماه به حالت تعلیق در آمده و باید 600 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند، کمیته استیناف اعلام کرد در خصوص محرومیت نظر به قطعیت رای صادره در مرحله بدوی و عدم قابلیت تجدید نظر خواهی این کمیته فارغ از اظهار نظر می باشد و در خصوص جریمه نقدی با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض نه وارد کند، به عمل نیامده و مستندا به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون، ضمن رد اعتراض دادنامه، صادر و عینا تایید و اعلام می شود . این رای قطعی است.

مشکیدر خصوص تجدیدنظرخواهی باشگاه ذوب آهن اصفهان نسبت به دادنامه کمیته انضباطی که دلالت بر محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت 1/500/000/000ریال بابت عدم رعایت معیارهای درجه A آیین نامه صدور مجوز باشگاه‌های در پانزده مورد دارد، کمیته استیناف اعلام کرد مستندا به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.

مشکیدر خصوص استیناف باشگاه ذوب آهن به طرفیت عارف رستمی نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان که به موجب آن حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت 7/850/000/000 ریال بابت باقیمانده مطالبات تجدید نظر خوانده موضوع قرارداد و هزینه دادرسی در حق وی صادر شد. با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض نه وارد کند، نیامده و مستندا به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان، ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره عینا تایید و اعلام می شود . این رای قطعی است.»

دیدگاهها