یکشنبه 26 دی 1395
هافبک فرانسوی پیکان سوار شد
پیکانی ها در راستای تقویت تیم خود امروز اقدام به جذب یک هافبک فرانسوی کردند.