چهارشنبه 8 آذر 1391
حمدی‌اصل:خاطره خوبی از بازی با ذوب‌آهن دارم
حمدی‌اصل:خاطره خوبی از بازی با ذوب‌آهن دارم
کاپیتان اسبق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: خاطره بسیار خوبی از دیدار دو تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان دارم.