کریستین گنتنر

جمعه 24 مرداد 1393
گنتنر کاپیتان اشتوتگارت باقی می‌ماند
گنتنر کاپیتان اشتوتگارت باقی می‌ماند
گنتنر فصل گذشته هم کاپیتان اشتوتگارت بود.