محمد قنبری

دوشنبه 24 آذر 1399
قنبری: شجاعی هم در جوانگرایی مثل منصوریان است
قنبری: شجاعی هم در جوانگرایی مثل منصوریان است
محمد قنبری زننده تک گل تیم فوتبال تراکتور در دربی تبریز مقابل ماشین سازی بود.