یکشنبه 6 اسفند 1391
ممبینی در اختیار باشگاه قرار گرفت
ممبینی در اختیار باشگاه قرار گرفت
علی فیروزی سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اجازه حضور در تمرینات را به علی ممبینی نداد.