چهارشنبه 17 فروردین 1390
ضیایی سرمربی تیم فوتبال پیكان شد
ضیایی سرمربی تیم فوتبال پیكان شد
محمد حسین ضیایی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پیکان انتخاب شد.