محمد محمودوند

دوشنبه 19 خرداد 1399
سرنوشت دروازه بان 2 متری سپاهان چه شد؟
سرنوشت دروازه بان 2 متری سپاهان چه شد؟
دروازه بان 2 متری و سابق ذوب آهن و سپاهان معتقد است که اگر مصدومیت سنگین برایش به وجود نمی آمد می توانست لژیونر شود.