شاهین عباسیان

یکشنبه 4 تير 1396
پرسپولیس و استقلال در مسیر جوانگرایی (گزارش ویژه)
پرسپولیس و استقلال در مسیر جوانگرایی (گزارش ویژه)
دو باشگاه بزرگ پایتخت اینبار برخلاف سال های گذشته نگاه ویژه ای به نسل جوان و مستعد داشتند؛ اتفاقی که سال ها بود مورد توجه مدیران نتیجه گرای این دو باشگاه قرار نمی گرفت.