پنجشنبه 5 آبان 1390
نوچرینو: درخشش دیشبم را باور نمیکنم
نوچرینو: درخشش دیشبم را باور نمیکنم
این هافبک 26 ساله که در همین تابستان از پالرمو به میلان پیوست، خیلی زود به یکی از بازیکنان ثابت روسونری تبدیل شده است.