شنبه 3 خرداد 1399
منتظر مصدومیت فیگو و ریوالدو می نشستم!
منتظر مصدومیت فیگو و ریوالدو می نشستم!
ستاره پرتغالی سابق بارسا و اتلتیکو زمانی به بارسا پیوست که این تیم پر از فوق ستاره در پست او بود.