چهارشنبه 4 بهمن 1391
مرداسی:نفت به پیروی مقابل صبا نیاز دارد
مرداسی:نفت به پیروی مقابل صبا نیاز دارد
بازیکن تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: برای کسب پیروزی در برابر صبا قم تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.
پنجشنبه 16 آذر 1391
مرداسی:خیلی هادوست نداشتندمانتیجه بگیریم
مرداسی:خیلی هادوست نداشتندمانتیجه بگیریم
بازیکن تیم فوتبال صنعت نفت آبادان شرایط این تیم را نامناسب خواند و گفت: با نتایجی که در نیم فصل اول گرفتیم در نیم فصل دوم برای جبران آن کار دشواری خواهیم داشت.