آنسلمو گنزالس

ﺳﻪشنبه 4 مهر 1391
آنسلمو : برای آقای گلی آماده ام
می خواهم اعتماد مربیان را به خود جلب کنم تا در ترکیب اصلی بازی قرار گیرم و با گلزنی هواداران را شاد کنم .
چهارشنبه 10 خرداد 1391
دو بازیکن جدید پرتغالی تیم تراکتورسازی (عکس)
آنسلمو گنزالس و ژائو ویلا با قرارداد دوساله به تیم تراکتورسازی پیوستند.