حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

لیگ قهرمانان اروپا 2011-2012

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
لیون
1
1390/11/25 23:15
آپوئل نیکوزیا
0
مشاهده جزئیات
آپوئل نیکوزیا
1
1390/12/17 23:15
لیون
0
مشاهده جزئیات
زسکامسکو
1
1390/12/02 20:30
رئال‌مادرید
1
مشاهده جزئیات
رئال‌مادرید
4
1390/12/24 23:15
زسکامسکو
1
مشاهده جزئیات
مارسی
1
1390/12/03 23:15
اینتر
0
مشاهده جزئیات
اینتر
2
1390/12/23 23:15
مارسی
1
مشاهده جزئیات
بازل
1
1390/12/03 23:15
بایرن مونیخ
0
مشاهده جزئیات
بایرن مونیخ
7
1390/12/23 23:15
بازل
0
مشاهده جزئیات
بایرلورکوزن
1
1390/11/25 23:15
بارسلونا
3
مشاهده جزئیات
بارسلونا
7
1390/12/17 23:15
بایرلورکوزن
1
مشاهده جزئیات
آث میلان
4
1390/11/26 23:15
آرسنال
0
مشاهده جزئیات
آرسنال
3
1390/12/16 23:15
آث میلان
0
مشاهده جزئیات
زنیت
3
1390/11/26 20:30
بنفیکا
2
مشاهده جزئیات
بنفیکا
2
1390/12/16 23:15
زنیت
0
مشاهده جزئیات
ناپولی
3
1390/12/02 23:15
چلسی
1
مشاهده جزئیات
چلسی
4
1390/12/24 23:15
ناپولی
1
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
آپوئل نیکوزیا
0
1391/01/08 23:15
رئال‌مادرید
3
مشاهده جزئیات
رئال‌مادرید
5
1391/01/16 23:15
آپوئل نیکوزیا
2
مشاهده جزئیات
مارسی
0
1391/01/09 23:15
بایرن مونیخ
2
مشاهده جزئیات
بایرن مونیخ
2
1391/01/15 23:15
مارسی
0
مشاهده جزئیات
آث میلان
0
1391/01/09 23:15
بارسلونا
0
مشاهده جزئیات
بارسلونا
3
1391/01/15 23:15
آث میلان
1
مشاهده جزئیات
بنفیکا
0
1391/01/08 23:15
چلسی
1
مشاهده جزئیات
چلسی
2
1391/01/16 23:15
بنفیکا
1
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
بایرن مونیخ
2
1391/01/29 23:15
رئال‌مادرید
1
مشاهده جزئیات
رئال‌مادرید
2
1391/02/06 23:15
بایرن مونیخ
1
مشاهده جزئیات
چلسی
1
1391/01/30 00:00
بارسلونا
0
مشاهده جزئیات
بارسلونا
2
1391/02/05 23:15
چلسی
2
فینال
مشاهده جزئیات
بایرن مونیخ
1
1391/02/30 23:15
چلسی
1
چلسی
بایرن مونیخ