اخبار مرتبط با سایپای البرز - فولاد خوزستان
  • کاپیتانی برای سلیمی خوش یمن نبود (عکس) 1393/12/01

    بعد از محرومیت بختیار رحمانی و ایوب والی، مهرداد جماعتی کاپیتان اول فولاد بود اما سه اخطاره بودن او مقابل سایپا باعث شد تا بازوبند به علیرضا سلیمی، دروازه بان فولاد برسد.