جونیور براندائو: می توانم خیلی به ریو آوه کمک کنم
16.9K 0

جونیور براندائو: می توانم خیلی به ریو آوه کمک کنم

جونیور براندائو، مهاجم سابق پرسپولیس از حضور در ریوآوه به عنوان یک فرصت خوب برای خود یاد کرد.

جونیور براندائو، مهاجم سابق پرسپولیس از حضور در ریوآوه به عنوان یک فرصت خوب برای خود یاد کرد.

مشاهده بیشتر