جدول والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا 2023

جدول گروه A

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
جاکارتا بهایانگکارا پرسیسی
7 3 2 1 1 1 0 0 0 1 8 4 2 277 249 1.112
2
کورین ایر جامبوز
6 3 2 1 2 0 0 0 1 0 7 3 2.333 241 208 1.159
3
الاهلی بحرین
5 3 2 1 1 0 1 1 0 0 6 5 1.2 248 235 1.055
4
کانبرا هیت
0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9 0 151 225 0.671

جدول گروه B

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
شهداب یزد
9 3 3 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 225 162 1.389
2
گاز جنوبی عراق
6 3 2 1 2 0 0 1 0 0 6 3 2 204 184 1.109
3
تایچونگ بانک
3 3 1 2 1 0 0 2 0 0 3 6 0.5 177 201 0.881
4
کام ایر
0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9 0 166 225 0.738

جدول گروه C

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
سانتوری سانبردز
9 3 3 0 2 1 0 0 0 0 9 1 9 243 182 1.335
2
بایانخونگور کروند جئو
4 3 1 2 1 0 0 0 1 1 6 6 1 262 263 0.996
3
دیاموندفود فاین چف
3 3 1 2 0 1 0 2 0 0 3 7 0.429 211 228 0.925
4
خایپیل
2 3 1 2 0 0 1 1 1 0 4 8 0.5 245 288 0.851

جدول گروه D

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
پلیس قطر
9 3 3 0 2 1 0 0 0 0 9 1 9 247 178 1.388
2
الکویت کویت
6 3 2 1 1 1 0 1 0 0 6 4 1.5 225 236 0.953
3
آتیرائو
3 3 1 2 1 0 0 1 1 0 4 6 0.667 238 221 1.077
4
آسپرینگ
0 3 0 3 0 0 0 2 1 0 1 9 0.111 173 248 0.698

جدول گروه E

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
سانتوری سانبردز
9 3 3 0 3 0 0 0 0 0 9 1 9 244 190 1.284
2
جاکارتا بهایانگکارا پرسیسی
6 3 2 1 1 1 0 1 0 0 6 4 1.5 235 216 1.088
3
کورین ایر جامبوز
3 3 1 2 0 1 0 1 1 0 4 7 0.571 247 258 0.957
4
بایانخونگور کروند جئو
0 3 0 3 0 0 0 1 2 0 2 9 0.222 202 264 0.765

جدول گروه F

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
پلیس قطر
8 3 3 0 2 0 1 0 0 0 9 2 4.5 259 211 1.227
2
شهداب یزد
7 3 2 1 1 1 0 0 0 1 8 3 2.667 255 222 1.149
3
گاز جنوبی عراق
3 3 1 2 1 0 0 2 0 0 3 6 0.5 190 211 0.900
4
الکویت کویت
0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9 0 165 225 0.733

رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.