نمودار حذفی والیبال قهرمانی جهان 2022

یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

14 شهریور 1401 - 23:30 video
فرانسه
فرانسه
3
ژاپن
ژاپن
2
12 شهریور 1401 - 23:45 video
ایتالیا
ایتالیا
3
کوبا
کوبا
1
14 شهریور 1401 - 20:00 video
هلند
هلند
0
اوکراین
اوکراین
3
12 شهریور 1401 - 20:00 video
اسلوونی
اسلوونی
3
آلمان
آلمان
1
13 شهریور 1401 - 20:00 video
آمریکا
آمریکا
3
ترکیه
ترکیه
2
13 شهریور 1401 - 23:30 video
لهستان
لهستان
3
تونس
تونس
0
15 شهریور 1401 - 20:00 video
صربستان
صربستان
0
آرژانتین
آرژانتین
3
15 شهریور 1401 - 23:30 video
برزیل
برزیل
3
ایران
ایران
0
16 شهریور 1401 - 20:00 video
ایتالیا
ایتالیا
3
فرانسه
فرانسه
2
16 شهریور 1401 - 23:30 video
اسلوونی
اسلوونی
3
اوکراین
اوکراین
1
17 شهریور 1401 - 23:30 video
لهستان
لهستان
3
آمریکا
آمریکا
2
17 شهریور 1401 - 20:00 video
آرژانتین
آرژانتین
1
برزیل
برزیل
3
19 شهریور 1401 - 23:30 video
ایتالیا
ایتالیا
3
اسلوونی
اسلوونی
0
19 شهریور 1401 - 20:30 video
لهستان
لهستان
3
برزیل
برزیل
2
فینال
20 شهریور 1401 - 23:30 video
لهستان
لهستان
1
ایتالیا
ایتالیا
3