جدول جام واگنر 2022

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
# تیم امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
لهستان
9 3 3 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 229 192 1.193
2
آرژانتین
4 3 1 2 0 1 0 1 0 1 5 7 0.714 262 267 0.981
3
ایران
3 3 1 2 0 0 1 1 0 1 5 8 0.625 271 294 0.922
4
صربستان
2 3 1 2 0 0 1 1 1 0 4 8 0.5 262 271 0.967

رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.