مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
رتبه امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
فولاد سیرجان
6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 150 61 2.459
2
پیکان تهران
6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6 175 157 1.115
3
هورسان رامسر
6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 2 3 193 161 1.199
4
گیتی پسند
3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 4 4 1 187 187 1
5
لبنیات هراز آمل
3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 84 71 1.183
6
پاس گرگان
3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 78 67 1.164
7
راه یاب ملل
2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1.5 113 109 1.037
8
ایفا سرام اردکان
2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1.5 103 111 0.928
9
شهداب یزد
1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 3 6 0.5 187 201 0.930
10
سایپا
1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 6 0.333 170 188 0.904
11
شهرداری ارومیه
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0.333 88 94 0.936
12
نیان الکترونیک
0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 6 0.167 152 173 0.879
13
شهرداری گنبد
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 71 84 0.845
14
مس رفسنجان
0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 6 0 64 151 0.424

رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.