والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا | فصل : 2022

ناخون راتچاسیمای

3 - 1
1401/02/25 10:00:00

گاز جنوبی عراق

ست اول ست دوم ست سوم ست چهارم
ناخون راتچاسیمای 22 25 25 25
گاز جنوبی عراق 25 17 22 22