بازی والیبال شهرداری ارومیه و سایپا - 5 آذر 1402

5 آذر 1402 - 16:00
نتیجه نهایی

شهرداری ارومیه

3 - 2
نتیجه نهایی

سایپا