بازی والیبال شهرداری ارومیه و پاس گرگان - 25 بهمن 1402

25 بهمن 1402 - 16:00
نتیجه نهایی

شهرداری ارومیه

3 - 2
نتیجه نهایی

پاس گرگان