لیگ برتر والیبال | فصل : 1398 | هفته : 11

شهرداری ارومیه

1 - 3
1398/11/06 16:00:00

پیکان تهران

ست اول ست دوم ست سوم ست چهارم
شهرداری ارومیه 21 25 26 23
پیکان تهران 25 20 28 25