لیگ برتر والیبال | فصل : 1399 | هفته : 3

شهرداری ارومیه

3 - 1
1399/06/30 16:00:00

پیکان تهران

ست اول ست دوم ست سوم ست چهارم
شهرداری ارومیه 25 19 25 25
پیکان تهران 21 25 21 21