• فردا
  • پیشفرض
  • دیروز
آخرین تغییرات تا 12:46 به وقت ایران
19:30
1397/04/02
کره‌جنوبی
?
-
?
مکزیک
22:30
1397/04/02
آلمان
?
-
?
سوئد
16:30
1397/04/02
بلژیک
?
-
?
تونس
12:10
1397/04/02
استرالیا
0
20
3
1
25
6
آرژانتین
12:30
1397/04/02
ژاپن
0
7
0
11
صربستان
14:40
1397/04/02
برزیل
?
?
لهستان
16:00
1397/04/02
چین
?
?
کانادا
16:00
1397/04/02
آلمان
?
?
کره جنوبی
16:30
1397/04/02
ایران
?
?
بلغارستان
20:00
1397/04/02
آمریکا
?
?
روسیه
23:00
1397/04/02
ایتالیا
?
?
فرانسه
06:40
1397/04/03
برزیل
?
?
آرژانتین
09:40
1397/04/03
استرالیا
?
?
لهستان
بین المللی - دوستانه باشگاهی
13:30
1397/04/02
اسپارتا پراگ
?
-
?
ترنچین
21:00
1397/04/02
ویدئوتون
?
-
?
اوسییک
16:30
1397/04/03
انگلیس
?
-
?
پاناما
19:30
1397/04/03
ژاپن
?
-
?
سنگال
22:30
1397/04/03
لهستان
?
-
?
کلمبیا
06:40
1397/04/03
برزیل
?
?
آرژانتین
09:40
1397/04/03
استرالیا
?
?
لهستان
12:30
1397/04/03
ژاپن
?
?
کانادا
16:00
1397/04/03
چین
?
?
صربستان
16:00
1397/04/03
بلغارستان
?
?
کره جنوبی
18:30
1397/04/03
ایران
?
?
آلمان
20:00
1397/04/03
فرانسه
?
?
روسیه
23:00
1397/04/03
ایتالیا
?
?
آمریکا