بازی پیکان - استقلال خوزستان

لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

4 3

استقلال خوزستان

15:30 1395/11/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پیکان و استقلال خوزستان

لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

3
2

استقلال خوزستان

18:40
1395/06/30
لیگ برتر جام خليج فارس

پیکان

1
1

استقلال خوزستان

19:30
1394/02/25
لیگ برتر جام خليج فارس

استقلال خوزستان

1
1

پیکان

15:00
1393/08/30

اخبار بازی