بازی استقلال - فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 9)

استقلال

0 0

فولاد

17:00 1396/07/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استقلال و فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال

4
1

فولاد

16:00
1396/12/05
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

0
1

استقلال

18:50
1396/01/12
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال

1
1

فولاد

18:00
1395/08/06
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

0
3

استقلال

20:15
1395/02/03

اخبار بازی