جدول لیگ دو فرانسه

لیگ دو فرانسه
# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز بازی‌های اخیر
1
باستیا
باستیا
0 0 0 0 0-0 0 0
2
آژاکسیو
آژاکسیو
0 0 0 0 0-0 0 0
3
آمیان
آمیان
0 0 0 0 0-0 0 0
4
آنسی
آنسی
0 0 0 0 0-0 0 0
5
بوردو
بوردو
0 0 0 0 0-0 0 0
6
پائو
پائو
0 0 0 0 0-0 0 0
7
پاریس
پاریس
0 0 0 0 0-0 0 0
8
دانکرک
دانکرک
0 0 0 0 0-0 0 0
9
رد استار
رد استار
0 0 0 0 0-0 0 0
10
رودز
رودز
0 0 0 0 0-0 0 0
11
کان
کان
0 0 0 0 0-0 0 0
12
کلرمون
کلرمون
0 0 0 0 0-0 0 0
13
گرنوبل
گرنوبل
0 0 0 0 0-0 0 0
14
گنگام
گنگام
0 0 0 0 0-0 0 0
15
لاوال
لاوال
0 0 0 0 0-0 0 0
16
لوریان
لوریان
0 0 0 0 0-0 0 0
17
مارتیگس
مارتیگس
0 0 0 0 0-0 0 0
18
متز
متز
0 0 0 0 0-0 0 0

آخرین به روز رسانی: