بازی شباب الاهلی امارات و الظفره امارات - هفته 11 - 1400/10/05

نتیجه نهایی
1 - 0
1400/10/05 16:30

الظفره امارات

ترکیب اصلی شباب الاهلی امارات
ذخیره ها
 • 3 کارلوس ادواردو
 • 6 عزیز جان گانیوف
 • 9 حسین
 • 11 احمد خلیل
 • 20 جابر
 • 23 القسانی
 • 30 محمد جوما عید
 • 62 سانکور
 • 95 Suhail R. A.

اتفاقات بازی

40'
Alhammadi I. M. ایسام ال آدوا
43'
گویلهرم
44'
Ayim B.
53'
عزیز جان گانیوف حسن
59'
Butti K.
64'
کارلوس ادواردو یوری
64'
احمد خلیل گویلهرم
71'
ایمو ازکیل Leonardo
72'
احمد نورالهی کارلوس ادواردو
89'
محمد جوما عید سهیل
89'
المعز علی عبدالله Ayim B.
12 حمزه
37 عبدالله جمیل
36 Al Kamali H.
4 محمد مرزوق
5 ولید عباس
7 احمد نورالهی
88 حسن
57 یوری
77 گویلهرم
16 مهدی قایدی
34 سهیل
30 Sultan A.
41 Pavlov P.
24 Aldarmaki K. A.
33 ایسام ال آدوا
6 Butti K.
12 Ayim B.
17 Mohammed K.
7 الجساسی
8 Aljneibi M.
99 دیوپ
9 Leonardo
12 حمزه
37 عبدالله جمیل
36 Al Kamali H.
4 محمد مرزوق
5 ولید عباس
7 احمد نورالهی
88 حسن
57 یوری
77 گویلهرم
16 مهدی قایدی
34 سهیل
30 Sultan A.
41 Pavlov P.
24 Aldarmaki K. A.
33 ایسام ال آدوا
6 Butti K.
12 Ayim B.
17 Mohammed K.
7 الجساسی
8 Aljneibi M.
99 دیوپ
9 Leonardo
ترکیب اصلی الظفره امارات
 • 6 Butti K.
 • 7 الجساسی
 • 8 Aljneibi M.
 • 9 Leonardo
 • 12 Ayim B.
 • 17 Mohammed K.
 • 24 Aldarmaki K. A.
 • 30 Sultan A.
 • 33 ایسام ال آدوا
 • 41 Pavlov P.
 • 99 دیوپ
ذخیره ها
 • 3 Adel M.
 • 15 Al M. H.
 • 16 Al Wahshi M.
 • 27 Alhammadi I. M.
 • 29 المعز علی عبدالله
 • 39 ایمو ازکیل
 • 42 Alhosani H.
 • 44 Suroor R. A.

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی شباب الاهلی امارات و الظفره امارات