پاسوس ده فریرا

2 - 4
1400/12/15 21:30
ترکیب اصلی پاسوس ده فریرا
 • 13 فریه را
 • 2 بایکسینهو C
 • 5 ویتورینو آنتونس
 • 6 ماراکاس
 • 10 دنیلسون
 • 15 دلگادو
 • 16 جالو
 • 22 لوئیز کارلوس
 • 23 لئو سیلوا
 • 29 فونسکا
 • 77 نونو سانتوس
ذخیره ها
 • 3 Lima N.
 • 4 Ganchas P.
 • 9 یویلتون
 • 17 Butzke A.
 • 20 Bastos L.
 • 24 دیابی
 • 26 پیرس
 • 28 Gaitan N.
 • 98 Vekic I.

اتفاقات بازی

17'
په په وندل
31'
دلگادو ویتورینو آنتونس
38'
اوانیلسون مهدی طارمی
46'
پیرس فونسکا
49'
ویتینها
52'
اوانیلسون مهدی طارمی
59'
مهدی طارمی اوانیلسون
64'
Butzke A. جالو
64'
Gaitan N. دنیلسون
66'
Gaitan N. ویتورینو آنتونس
72'
یوریب
72'
کنسیسائو مهدی طارمی
72'
برایان کاستا ژوآئو ماریو
76'
یویلتون لئو سیلوا
86'
مارتینز اوانیلسون
86'
مارکو گروییچ اوتاویو
88'
دیابی لوئیز کارلوس
90'
Galeno ویتینها
13 فریه را
29 فونسکا
2 بایکسینهو
6 ماراکاس
5 ویتورینو آنتونس
16 جالو
22 لوئیز کارلوس
77 نونو سانتوس
15 دلگادو
10 دنیلسون
23 لئو سیلوا
99 Diogo Costa
22 وندل
19 چانکل امبما
3 په په
23 ژوآئو ماریو
20 ویتینها
8 یوریب
25 اوتاویو
9 مهدی طارمی
30 اوانیلسون
13 فریه را
29 فونسکا
2 بایکسینهو
6 ماراکاس
5 ویتورینو آنتونس
16 جالو
22 لوئیز کارلوس
77 نونو سانتوس
15 دلگادو
10 دنیلسون
23 لئو سیلوا
99 Diogo Costa
22 وندل
19 چانکل امبما
3 په په
23 ژوآئو ماریو
20 ویتینها
8 یوریب
25 اوتاویو
9 مهدی طارمی
30 اوانیلسون
ترکیب اصلی پورتو
 • 99 Diogo Costa
 • 3 په په C
 • 8 یوریب
 • 9 مهدی طارمی
 • 19 چانکل امبما
 • 20 ویتینها
 • 22 وندل
 • 23 ژوآئو ماریو
 • 25 اوتاویو
 • 30 اوانیلسون
ذخیره ها
 • 1 مارچسین
 • 2 کاردوسو
 • 10 کنسیسائو
 • 12 زایدو
 • 13 Galeno
 • 16 مارکو گروییچ
 • 28 برایان کاستا
 • 29 مارتینز
 • 50 فابیو ویرا

آمار مسابقه

اخبار بازی پاسوس ده فریرا و پورتو

زندگی خوش و خرم طارمی و زوج برزیلی

زندگی خوش و خرم طارمی و زوج برزیلی

این دو نفر از بازی کنار هم لذت می‌برند. خوب است آمار آخرین بازیشان را مرور کنیم: طارمی یک گل و دوپاس گل، اوانیلسون دو گل و یک پاس گل!

15 اسفند 1400 - 94.8K بازدید