لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 22
نتیجه نهایی
3 - 2
1400/12/20 17:30

شمال

ترکیب اصلی الریان
 • 1 باکر
 • 2 Malolah A.
 • 5 دامی ترائوره
 • 8 یاسیان براهیمی C
 • 16 Al Tairi O.
 • 17 علی عبدالطیف
 • 20 نایف الحضرمی
 • 21 جوما
 • 22 بولی
 • 88 استیون انزونزی
ذخیره ها
 • 6 الکوربی
 • 7 خالد مفتاح
 • 13 Saud A.
 • 14 تمیم منصور
 • 15 Awad M.
 • 24 عمر دین
 • 27 Al-Nasser M. E.
 • 45 Abdullah El Rady
 • 70 بینسابا
 • 77 تاباسیده

اتفاقات بازی

14'
علی عبدالطیف یاسیان براهیمی
26'
یاسیان براهیمی
38'
الکوربی شجاع خلیل زاده
44'
Olwan A. Nasser Ibrahim
56'
محمد الجبری
61'
Al Yazidi M. de Nooijer J.
63'
جوما
73'
دامی ترائوره
75'
بولی جوما
78'
Waad F. Nasser Ibrahim
84'
خالد مفتاح Al Tairi O.
87'
Awad A. Sayed M.
88'
Ahmed S. آتاوان
88'
Al Hashemi J. A. Mitwali A.
1 باکر
2 Malolah A.
5 دامی ترائوره
21 جوما
16 Al Tairi O.
88 استیون انزونزی
20 نایف الحضرمی
17 علی عبدالطیف
22 بولی
8 یاسیان براهیمی
35 Badreldin M. S.
14 Al Salemi M.
5 Nani M.
31 محمد الجبری
2 Mitwali A.
8 de Nooijer J.
34 Sayed M.
39 ماجد محمد
99 آتاوان
87 Nasser Ibrahim
21 Olwan A.
1 باکر
2 Malolah A.
5 دامی ترائوره
21 جوما
16 Al Tairi O.
88 استیون انزونزی
20 نایف الحضرمی
17 علی عبدالطیف
22 بولی
8 یاسیان براهیمی
35 Badreldin M. S.
14 Al Salemi M.
5 Nani M.
31 محمد الجبری
2 Mitwali A.
8 de Nooijer J.
34 Sayed M.
39 ماجد محمد
99 آتاوان
87 Nasser Ibrahim
21 Olwan A.
ترکیب اصلی شمال
 • 35 Badreldin M. S.
 • 2 Mitwali A.
 • 5 Nani M.
 • 8 de Nooijer J.
 • 14 Al Salemi M.
 • 21 Olwan A.
 • 31 محمد الجبری
 • 34 Sayed M.
 • 39 ماجد محمد C
 • 87 Nasser Ibrahim
 • 99 آتاوان
ذخیره ها
 • 4 Mansour Abdulrahman W.
 • 6 Nasser S.
 • 7 Al Yazidi M.
 • 10 Mazeed T.
 • 11 Awad A.
 • 17 Aboulros Z. S.
 • 18 Ahmed S.
 • 19 Tarkhan M. A.
 • 30 Dicko H.
 • 47 Waad F.
 • 67 Al Hashemi J. A.
 • 95 Seck B.

آمار مسابقه