نتیجه نهایی
0 - 1
1401/01/01 00:15
ترکیب اصلی بوآویشتا
 • 1 براکالی
 • 2 کانن
 • 6 خاوی گارسیا
 • 8 گوستاوو سوئر
 • 9 موسا
 • 11 انجیه
 • 20 فریه را
 • 21 پوروزو
 • 24 سالوادور پرز
 • 26 آباسکال
 • 42 Makouta G.
ذخیره ها
 • 4 تیاگو ایلوری
 • 7 گوره
 • 18 ووکوتیک
 • 22 ناتان سانتوس
 • 27 دسانتیس
 • 73 مورایس
 • 77 سانتوس
 • 87 Pereira F.
 • 90 علیرضا بیرانوند

اتفاقات بازی

13'
ویتینها
17'
پوروزو
18'
خاوی گارسیا
21'
ناتان سانتوس خاوی گارسیا
24'
Galeno Pepê
32'
ویرا اوانیلسون
57'
چانکل امبما
57'
گوره انجیه
60'
Petit
63'
اوانیلسون
65'
کانسیسائو
70'
مارکو گروییچ ویتینها
81'
دسانتیس سالوادور پرز
90'
وندل ویرا
90'
مارتینز اوانیلسون
90'
Eustaquio S. ژوآئو ماریو
1 براکالی
6 خاوی گارسیا
21 پوروزو
26 آباسکال
2 کانن
42 Makouta G.
24 سالوادور پرز
20 فریه را
8 گوستاوو سوئر
9 موسا
11 انجیه
99 Diogo Costa
12 زایدو
19 چانکل امبما
3 په په
23 ژوآئو ماریو
8 یوریب
20 ویتینها
11 Pepê
50 فابیو ویرا
25 اوتاویو
30 اوانیلسون
1 براکالی
6 خاوی گارسیا
21 پوروزو
26 آباسکال
2 کانن
42 Makouta G.
24 سالوادور پرز
20 فریه را
8 گوستاوو سوئر
9 موسا
11 انجیه
99 Diogo Costa
12 زایدو
19 چانکل امبما
3 په په
23 ژوآئو ماریو
8 یوریب
20 ویتینها
11 Pepê
50 فابیو ویرا
25 اوتاویو
30 اوانیلسون
ترکیب اصلی پورتو
 • 99 Diogo Costa
 • 3 په په C
 • 8 یوریب
 • 11 Pepê
 • 12 زایدو
 • 19 چانکل امبما
 • 20 ویتینها
 • 23 ژوآئو ماریو
 • 25 اوتاویو
 • 30 اوانیلسون
 • 50 فابیو ویرا
ذخیره ها
 • 1 مارچسین
 • 2 کاردوسو
 • 10 کنسیسائو
 • 13 Galeno
 • 16 مارکو گروییچ
 • 22 وندل
 • 29 مارتینز
 • 35 Semedo R.
 • 46 Eustaquio S.

آمار مسابقه