بازی ذوب آهن و تراکتور - هفته 27 - 24 اردیبهشت 1401

24 اردیبهشت 1401 - 20:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

43 '
yellow-card
ابوالفضل رزاق پور
56 '
subtitute-out
محمد قادری سامان نریمان جهان
61 '
subtitute-out
محمد خدابنده لو رضا خالقی فر
61 '
subtitute-out
سعید باقرپسند حسین شنانی
67 '
subtitute-out
علی نجفی محمد عباس زاده
76 '
subtitute-out
امیرحسین صادقی سجاد دانایی باغکی
83 '
subtitute-out
نادر محمدی مهدی کیانی

اخبار و ویدیوها