بازی سپاهان و شهرخودرو مشهد - هفته 28 - 29 اردیبهشت 1401

29 اردیبهشت 1401 - 20:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

30 '
subtitute-out
میلاد جهانی محمدرضا حسینی
44 '
goal
دانیال اسماعیلی فر پاس گل محمد کریمی
53 '
subtitute-out
معراج پورتقی ابوالفضل عکاشه
53 '
subtitute-out
امیرحسن جعفری محمد رضا فلاحیان
56 '
goal
میلاد جهانی
58 '
yellow-card
علی طاهران
59 '
goal
محمد کریمی پاس گل شهریار مغانلو
60 '
yellow-card
مسعود ریگی
67 '
subtitute-out
گیورگی گولسیانی سروش رفیعی
67 '
subtitute-out
رضا میرزایی فرشاد احمدزاده
67 '
subtitute-out
مسعود زائر کاظمینی احسان حسینی
81 '
subtitute-out
فردین رابط مهدی شریفی
82 '
subtitute-out
عارف محمدعلیپور ابراهیم رضازاده
87 '
subtitute-out
یاسین سلمانی شهریار مغانلو
87 '
subtitute-out
امیرسامان رنجبر دانیال اسماعیلی فر

اخبار و ویدیوها