بازی نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان - هفته 29 - 4 خرداد 1401

4 خرداد 1401 - 20:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

2 '
yellow-card
میثم تهی دست
30 '
goal
مهدی هاشم نژاد
42 '
goal
امید حامدی فر پاس گل حسین ساکی
46 '
subtitute-out
پیمان میری محمدمهدی احمدی
55 '
subtitute-out
محمدرضا غبیشاوی مهدی ممی زاده
57 '
yellow-card
میرهادی میرجوان
63 '
goal
میرهادی میرجوان پاس گل محمد خرم الحسینی
69 '
subtitute-out
امین اسدی میرهادی میرجوان
69 '
subtitute-out
امیرحسین امیری مسلم مجدمی
71 '
subtitute-out
فاخر تهامی حسین ساکی
80 '
subtitute-out
مجتبی مقتدایی محمد خرم الحسینی
84 '
subtitute-out
عباس بوعذار طالب ریکانی
84 '
subtitute-out
علی امیری حکیم نصاری
84 '
subtitute-out
رضا امانی نژاد رضا جبیره
85 '
subtitute-out
امیر روستایی میثم هاشمی زاده
93 '
goal
میثم تهی دست