قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2022

امید ترکمنستان

-
1401/03/14 17:30

امید ایران

آخرین بازی های امید ترکمنستان

دوستانه
1398/01/06
امید ترکمنستان
0 - 0
امید یمن
دوستانه
1398/01/04
امید ترکمنستان
0 - 2
امید عراق
دوستانه
1398/01/02
امید ایران
3 - 1
امید ترکمنستان

آخرین بازی های رو در رو

دوستانه
1398/01/02
امید ایران
3 - 1
امید ترکمنستان

آخرین بازی های امید ایران

قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/10/25
امید چین
0 - 1
امید ایران
قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/10/22
امید ایران
1 - 2
امید کره جنوبی
قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/10/19
امید ازبکستان
1 - 1
امید ایران
دوستانه
1398/08/25
امید اندونزی
2 - 1
امید ایران
دوستانه
1398/06/18
امید ازبکستان
4 - 1
امید ایران