بازی اینتر و تورینو - هفته 6 - 1401/06/20

آخرین بازی های اینتر

دوستانه
دوستانه
دوستانه
دوستانه

آخرین بازی های تورینو

دوستانه
دوستانه
1401/05/05
1 - 0
آپولون
دوستانه
دوستانه