بازی رئال بتیس و بارسلونا - هفته 17 - 12 بهمن 1401

12 بهمن 1401 - 23:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

62 '
subtitute-out
آندرس گواردادو ویلیام کاروالیو
63 '
subtitute-out
خوانمی نبیل فکیر
65 '
رافینیا پاس گل الکس بالده
66 '
yellow-card
آیتور رویبال
67 '
yellow-card
آندرس گواردادو
69 '
yellow-card
لوییز فلیپه
77 '
subtitute-out
رودری لوئیز هنریکه
77 '
subtitute-out
ویلیان خوزه بورخا ایگلسیاس
78 '
subtitute-out
یوسف سابالی آیتور رویبال
80 '
رابرت لواندوفسکی پاس گل رونالد آرائوخو
80 '
subtitute-out
آنسو فاتی رافینیا
84 '
subtitute-out
فران تورس پابلو گاویرا
85 '
ویدیو own-goal گل به خودی
ژول کنده
90 '
subtitute-out
فرانک کسیه پدری

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها