بازی فاینورد و امن - هفته 4 - 1401/06/05

-
1401/06/05 22:30

امن

آخرین بازی های فاینورد

1401/05/16
ویتسه آرنهایم
2 - 5
دوستانه
دوستانه
1401/05/05
6 - 1
ناک بردا
دوستانه

آخرین بازی های امن

1401/05/22
امن
1 - 1
والویک
1401/05/15
4 - 1
امن
دوستانه
1401/05/08
اسپارتا روتردام
3 - 1
امن
دوستانه
1401/04/28
خرافشاپ
3 - 2
امن
دوستانه
1401/04/26
خرونینگن
2 - 1
امن