بازی ایگلز و فاینورد - هفته 5 - 1401/06/12

ایگلز

-
1401/06/12 23:30

آخرین بازی های ایگلز

1401/05/22
ایگلز
2 - 5
1401/05/16
2 - 0
ایگلز
دوستانه
1401/05/01
ایگلز
2 - 0
رودا کرکراد
1401/02/25
3 - 1
ایگلز
1401/02/21
ایگلز
0 - 1

آخرین بازی های رو در رو

آخرین بازی های فاینورد

1401/05/16
ویتسه آرنهایم
2 - 5
دوستانه
دوستانه
1401/05/05
6 - 1
ناک بردا
دوستانه